ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΙΔΩΤΗ

Βάνα σφαιρική βιδωτή PP με χαρακτηριστικά: από 1/2"Χ1/2" εώς 4"Χ4",
5-40-bana_sfairiki_bidoti.jpg5-40-bana_sfairiki_bidoti.jpg
Περιγραφή
  • Βάνα σφαιρική βιδωτή PP με χαρακτηριστικά: από 1/2"Χ1/2" εώς4"Χ4".
Κωδικός Χαρακτηριστικά Συσκευασία
  ½” x ½” 120
  ¾” x ¾” 70
  1”  x  1” 50
  1 ¼” x 1 ¼” 30
  1 ½” x 1 ½” 24
  2" x 2" 15
  2 ½ " x 2 ½" 12
  3" x 3" 10
  4" x 4" 2
Τεμάχια ανά συσκευασία:1