ΒΑΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΗ

5-34-bana_raccor_th-01.jpg.jpg5-34-bana_raccor_th-01.jpg.jpg
Περιγραφή
Κωδικός Περιγραφή Συσκευασια

Βάνα Πράσινη Ρακόρ Θηλυκή Φ32Χ1'' 4

Βάνα Πράσινη Ρακόρ Θηλυκή Φ40Χ1 ¼'' 4

Βάνα Πράσινη Ρακόρ Θηλυκή Φ50Χ1 ½'' 2

Βάνα Πράσινη Ρακόρ Θηλυκή Φ63Χ2'' 2