Αποτελέσματα 1 - 3 από 3

3-7 Σταλακτηφόροι Σωλήνες

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PC2

Αυτορυθμιζόμενος σταλλακτηφόρος σωλήνας με χαρακτηριστικά: ...

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ DRIPLIFE

Σταλλακτηφόρος σωλήνας με χαρακτηριστικά: Φ16 ή Φ20, παροχή ...

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ GR

Σταλλακτηφόρος σωλήνας με χαρακτηριστικά: Φ16 ή Φ20, παροχή ...