ΤΕΦΛΟΝ

Τεφλόν 12mm x 10m,
5-38-teflon.jpg5-38-teflon.jpg
Περιγραφή
  • Τεφλόν 12mm x 10m.

<tdstyle="border: 2px solid rgb(201, 201, 201); width: 176px; text-align: justify;">Περιγραφή(Description)

Κωδικός (Code Συσκ. Μικρή/Μεγάλη (Packing Small/Big)
  12mmX 10m 12/2400A
Τεμάχια ανά συσκευασία:12