ΣΩΜΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ

Σώμα γωνία συστολικό αρσενικό - αρσενικό,
5-38-soma_gonia_sustol_a_a.jpg5-38-soma_gonia_sustol_a_a.jpg
Περιγραφή
  • Σώμα γωνία συστολικό αρσενικό - αρσενικό.

<tdstyle="border: 2px solid rgb(201, 201, 201); width: 104px; text-align: justify;">Περιγραφή(Description)

Κωδικός (Code Συσκ. Μεγάλη (Packing)
  11/4"Χ1"  
  11/4"Χ1/2"  
  11/4"Χ3/4"  
  1"Χ1/2"  
  1"Χ3/4"  
  3/4"Χ1/2"  
Τεμάχια ανά συσκευασία:25