ΣΙΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ PHE

5-37-sita_filtrou_mpe.jpg5-37-sita_filtrou_mpe.jpg
Περιγραφή

Σίτα πλαστικού φίλτρου PHE παροχής από 2 1/2" εως 3" με χαρακτηριστικά: 


Κωδικός/Code Περιγραφή/ Description
Χρώμα / color
Επιφάνεια φιλτραρίσματος/ Filter surface area
cm2
  Σιτα PHE / Screen PHE 2 1/2"
πρασινο / green
1140
  Σιτα PHE / Screen PHE 3" πρασινο / green 1140