ΣΙΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MPE

5-37-sita_filtrou_mpe.jpg5-37-sita_filtrou_mpe.jpg
Περιγραφή

Σίτα πλαστικού φίλτρου MPE παροχής από 3/4" εως 2" με χαρακτηριστικά: 


Κωδικός/Code Περιγραφή/ Description
Χρώμα / color
Επιφάνεια φιλτραρίσματος/ Filter surface area
cm2
  Σιτα MPE / Screen MPE 3/4"
κοκκινο / red
156
  Σιτα MPE / Screen MPE 1" κοκκινο / red 156
  Σιτα MPE / Screen MPE 1 1/4" κοκκινο / red 360
  Σιτα MPE / Screen MPE 1 1/2" κοκκινο / red 360
  Σιτα MPE / Screen MPE 2" κοκκινο / red 360