ΔΙΣΚΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ PHD

5-37-diskos_filtrou_mpd.jpg5-37-diskos_filtrou_mpd.jpg
Περιγραφή

Δίσκος πλαστικού φίλτρου PHD παροχής από 2 1/2" εως 3" με χαρακτηριστικά: 


Κωδικός/Code Περιγραφή/ Description
Χρώμα / color
Επιφάνεια φιλτραρίσματος/ Filter surface area
cm2
  Δίσκος PHD / Disc PHD 2 1/2"
κόκκινο / red
1302
  Δίσκος PHD / Disc PHD 3" κόκκινο / red 1302