ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ ΣΙΤΑΣ

Φίλτρο υδροκυκλωνικό με χαρακτηριστικά: από 2" εώς 4", Η σύνδεση με το δίκτυο γίνεται με μούφα ή φλάντζα
5-41-ydrokikloniko_filtro.jpg5-41-ydrokikloniko_filtro.jpg
Περιγραφή
  • Φίλτρο υδροκυκλωνικό με χαρακτηριστικά: από 2" εώς 4".
  • Η σύνδεση με το δίκτυο γίνεται με μούφα ή φλάντζα.
Code / κωδικός Spesifications/Χαρακτηριστικά Packing / Συσκευασία
Προϊόν/ product Παροχή/ Disscharge
  φίλτροσίτας υδροκυκλωνικό μεταλικό 2” /screen filter senrifugal metallic 2” 15-25m3/h 1
  φίλτροσίτας υδροκυκλωνικό μεταλικό 2 1/2” /screen filter senrifugal metallic2 1/2” 35-40m3/h
  φίλτροσίτας υδροκυκλωνικό μεταλικό 3” /screen filter senrifugal metallic 3” 50-65m3/h
  φίλτροσίτας υδροκυκλωνικό μεταλικό 4” /screen filter senrifugal metallic 4” 70-80m3/h
Τεμάχια ανά συσκευασία:1