Αποτελέσματα 1 - 2 από 2

2-8 Μάνικες Πίεσης

ΜΑΝΙΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ (16ΑΤΜ)

Μεταφορά νερού ή άλλων υγρών με υψηλή πίεση, Γεωργία ...

ΜΑΝΙΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΜΠΛΕ (8ΑΤΜ)

Μεταφορά νερού ή άλλων υγρών για χρήση σε κεντρικές γραμμές ...