ΛΟΓΧΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΤΥΠΟΣ Α

Συνδέεται με υποδοχή Φ4, Πίεση λειτουργείας 1 bar, Παροχή σε 1bar 1,7lt/h,
5-27-logxh_udroponias_a.jpg5-27-logxh_udroponias_a.jpg
Περιγραφή
  • Συνδέεται με υποδοχή Φ4.
  • Πίεση λειτουργείας 1 bar.
  • Παροχή σε 1bar 1,7lt/h.

<colwidth="114"><tdstyle="border: 2px solid rgb(201, 201, 201); text-align: left;">4 l/h

Κωδικός Περιγραφή Παροχή lt/h Συσκ. μικρή Συσκ. μεγάλη
ΜΑΥΡΟ Φ5 100 500
ΠΡΑΣΙΝΟ Φ5 2l/h 100 500
Τεμάχια ανά συσκευασία:100