ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Σύνδεσμος ταινίας,
5-32-sundesmos_tainias.jpg5-32-sundesmos_tainias.jpg
Περιγραφή
  • Σύνδεσμος ταινίας.
ΚωδικόςΠεριγραφήΣυσκ. μικρήΣυσκ. μεγάλη


Φ17A x Φ17A100700 A


Φ17B x Φ17B100700 A


Φ17C x Φ17C100700 A


Φ21 x Φ211001000 A


Φ22 x Φ221001000 A

Τεμάχια ανά συσκευασία:50