ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΑΛΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ

Ταφ σύνδεσμος σταλλακτηφόρου Φ16ΧΦ16Φ16 ή Φ18ΧΦ18ΧΦ18 ή Φ20ΧΦ20ΧΦ20,
5-31-taf_sundesm_stalaktiforou.jpg5-31-taf_sundesm_stalaktiforou.jpg
Περιγραφή
  • Ταφ σύνδεσμος σταλλακτηφόρου Φ16ΧΦ16Φ16 ή Φ18ΧΦ18ΧΦ18 ήΦ20ΧΦ20ΧΦ20.
Κωδικός Περιγραφή Συσκ. μικρή Συσκ. μεγάλη
 
  Φ16 x Φ16 x Φ16 100 800 C
 
  Φ18 x Φ18 x Φ18 100 800 C
 
  Φ20 x Φ20 x Φ20 100 700 C
       
Τεμάχια ανά συσκευασία:100