Αποτελέσματα 1 - 11 από 11

2-3 Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου

ΔΙΟΦΘΑΛΜΑ

Διόφθαλμα Φ12, Φ16, Φ20, Φ25,

ΠΙΠΕΤΑ GROMET ΣΤΑΛΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ

Πιπέτα γκρόμετ σταλακτηφόρου Φ16 ή Φ20, Για λήψη απο ...

ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΛΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ

Πιπέτα σταλακτηφόρου Φ16 ή Φ18 ή Φ20, Για λήψη απο σωλήνες ...

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΠΛΗ

Πολλαπλή κεφαλή διπλή 1"ΧΦ20 ή 1"ΧΦ16 ή 1"ΧΦ17,

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΕΦΑΛΗ ΕΞΑΠΛΗ

Πολλαπλή κεφαλή εξαπλή 1"ΧΦ20 ή 1"ΧΦ16,

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΑΛΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ

Σύνδεσμος σταλακτηφόρου Φ16ΧΦ16 ή Φ18ΧΦ18 ή Φ20ΧΦ20,

ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΑΛΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ

Ταφ σύνδεσμος σταλλακτηφόρου Φ16ΧΦ16Φ16 ή Φ18ΧΦ18ΧΦ18 ή ...