ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ

Σύνδεσμος ταφ ρακόρ κοχλιωτός συστολικός με χαρακτηριστικά: απο Φ40ΧΦ32Φ40 εώς Φ110ΧΦ90ΧΦ110,
5-36-sundesm_taf_rakor_koxliotos_sustolikos.jpg5-36-sundesm_taf_rakor_koxliotos_sustolikos.jpg
Περιγραφή
  • Σύνδεσμος ταφ ρακόρ κοχλιωτός συστολικός με χαρακτηριστικά: αποΦ40ΧΦ32Φ40 εώς Φ110ΧΦ90ΧΦ110.
Κωδικός Χαρακτηριστικά Συσκ. μεγάλη
  Ø40 x Ø32 x Ø40 50 C
  Ø50 x Ø40 x Ø50 48 C
  Ø63 x Ø50 x Ø63 35 C
  Ø75 x Ø63 x Ø75 20 C
  Ø90 x Ø75 x Ø90 15 C
  Ø110 x Ø90 x Ø110 10 C
Τεμάχια ανά συσκευασία:10