ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ

Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτός με χαρακτηριστικά: από Φ20ΧΦ20 εώς Φ110ΧΦ110,
5-36-sundesm_rakor_koxliotos.jpg5-36-sundesm_rakor_koxliotos.jpg
Περιγραφή
  • Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτός με χαρακτηριστικά: από Φ20ΧΦ20 εώς Φ110ΧΦ110.
Κωδικός Περιγραφή Συσκ. μεγάλη  
  Ø110 x Ø110 8 C  
  Ø32 x Ø32 125 C  
  Ø40 x Ø40 100 C  
  Ø50 x Ø50 60 C  
  Ø63 x Ø63 38 C  
  Ø75 x Ø75 18 C  
  Ø90 x Ø90 11 C  
Τεμάχια ανά συσκευασία:20