ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΙΚΡΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ IRO-96

Ακροφυσιο Μεταλλικο Μικρης Ακτινας Iro-96
nozzle-96-01.jpgnozzle-96-01.jpg
nozzle-96-01.jpg
nozzle-96-03.jpg
nozzle-96-02.jpg
Περιγραφή
Κωδικός Περιγραφή Χαρακτηριστικά
  Ακροφυσιο Μεταλλικο Μικρης Ακτινας IRO-96 3,2mm150 Για ΕκτοξευτηρεςIRO-20-23-33-35-36-46-56-60-66-70
  Ακροφυσιο Μεταλλικο Μικρης Ακτινας IRO-96 3,2mm70 Για ΕκτοξευτηρεςIRO-20-23-33-35-36-46-56-60-66-70
  Ακροφυσιο Μεταλλικο Μικρης Ακτινας IRO-96 2,8mm150 Για ΕκτοξευτηρεςIRO-20-23-33-35-36-46-56-60-66-70
  Ακροφυσιο Μεταλλικο Μικρης Ακτινας IRO-96 2,8mm70 Για ΕκτοξευτηρεςIRO-20-23-33-35-36-46-56-60-66-70
  Ακροφυσιο Μεταλλικο Μικρης Ακτινας IRO-96 2,4mm150 Για ΕκτοξευτηρεςIRO-20-23-33-35-36-46-56-60-66-70
  Ακροφυσιο Μεταλλικο Μικρης Ακτινας IRO-96 2,4mm70 Για ΕκτοξευτηρεςIRO-20-23-33-35-36-46-56-60-66-70
  Ακροφυσιο Μεταλλικο Μικρης Ακτινας IRO-96 2,0mm150 Για ΕκτοξευτηρεςIRO-20-23-33-35-36-46-56-60-66-70
  Ακροφυσιο Μεταλλικο Μικρης Ακτινας IRO-96 2,0mm70 Για ΕκτοξευτηρεςIRO-20-23-33-35-36-46-56-60-66-70
Τεμάχια ανά συσκευασία:50