ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ IRO-95

Ακροφυσιο Μεταλλικο Μεγαλης Ακτινας Iro-95
nozzle-95-01.jpgnozzle-95-01.jpg
nozzle-95-01.jpg
nozzle-96-03.jpg
Περιγραφή
Κωδικός Περιγραφή Χαρακτηριστικά
  Ακροφυσιο Μεταλλικο Μεγαλης Ακτινας IRO-95 6,0mm Για ΕκτοξευτηρεςIRO-20-23-33-35-36-46-56-60-66-70
  Ακροφυσιο Μεταλλικο Μεγαλης Ακτινας IRO-95 5,5mm Για ΕκτοξευτηρεςIRO-20-23-33-35-36-46-56-60-66-70
  Ακροφυσιο Μεταλλικο Μεγαλης Ακτινας IRO-95 5,2mm Για ΕκτοξευτηρεςIRO-20-23-33-35-36-46-56-60-66-70
  Ακροφυσιο Μεταλλικο Μεγαλης Ακτινας IRO-95 4,8mm Για ΕκτοξευτηρεςIRO-20-23-33-35-36-46-56-60-66-70
  Ακροφυσιο Μεταλλικο Μεγαλης Ακτινας IRO-95 4,4mm Για ΕκτοξευτηρεςIRO-20-23-33-35-36-46-56-60-66-70
  Ακροφυσιο Μεταλλικο Μεγαλης Ακτινας IRO-95 4,0mm Για ΕκτοξευτηρεςIRO-20-23-33-35-36-46-56-60-66-70
  Ακροφυσιο Μεταλλικο Μεγαλης Ακτινας IRO-95 3,6mm Για ΕκτοξευτηρεςIRO-20-23-33-35-36-46-56-60-66-70
  Ακροφυσιο Μεταλλικο Μεγαλης Ακτινας IRO-95 3,1mm Για ΕκτοξευτηρεςIRO-20-23-33-35-36-46-56-60-66-70
Τεμάχια ανά συσκευασία:50