Αποτελέσματα 1 - 12 από 12

5-8 Ταχυσύνδεσμοι Σωλήνων Κήπου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ ERIETTA

Ταχυσύνδεσμος για σωλήνα κήπου ½" – 5/8” , 3/4” & 1” ...

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ IRRILE

Σύνδεσμος για σωλήνα κήπου 1/2" - 3/4" - 1" κατασκευασμένος ...

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ERIETTA

Σύνδεσμος για σωλήνα κήπου συστολικός 1/2 – ¾" & ...

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ IRRILE

Σύνδεσμος για σωλήνα κήπου συστολικός 1/2 – ¾" & ...

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΠΛΟΣ ERIETTA

Συνδετήρας ταχυσυνδέσμων διπλός που μπορεί να ...

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΠΛΟΣ IRRILE

Συνδετήρας ταχυσυνδέσμων διπλός που μπορεί να ...

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΡΙΠΛΟΣ ERIETTA

Συνδετήρας ταχυσυνδέσμων τριπλός που μπορεί να ...

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΡΙΠΛΟΣ IRRILE

Συνδετήρας ταχυσυνδέσμων τριπλός που μπορεί να ...

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ ERIETTA

Υψηλής ποιότητας ταχυσύνδεσμος για σωλήνα κήπου 1/2” - 5/8” ...

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ ERIETTA - STOP

Υψηλής ποιότητας ταχυσύνδεσμος για σωλήνα κήπου 1/2” - 5/8” ...

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ IRRILE

Υψηλής ποιότητας ταχυσύνδεσμος για σωλήνα κήπου 1/2” - 5/8” ...

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ IRRILE – STOP

Υψηλής ποιότητας ταχυσύνδεσμος για σωλήνα κήπου 1/2” - 5/8” ...