ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

Φρέατιο στρογγυλό 10" ή 6",
5-29-freatio_paral_6.jpg5-29-freatio_paral_6.jpg
5-29-freatio_paral_6.jpg
5-29-freatio_paral_6-01.jpg
5-29-freatio_paral_10-01.jpg
5-29-freatio_paral_10-02.jpg
Περιγραφή
  • Φρέατιο στρογγυλό 10" ή 6".

<tdstyle="border: 2px solid rgb(201, 201, 201); text-align: left;">MINI6" ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥΨΟΣ 23,60cmDIAMETER FOR CAP 16,20 cmDIAMETER FOR BASE 20 cm

CODE CHARACTERISTICS  
   
  LARGE10: ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ
ΥΨΟΣ 25,60cm
DIAMETER FOR CAP 24,20 cm
DIAMETER FOR BASE 31,50 cm
 
     
Τεμάχια ανά συσκευασία:1