Η εταιρία LefasAgri δραστηριοποιείται στον αγροτικό χώρο από το έτος 1999.

Οι κρισιμότεροι παράγοντες στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής είναι Άρδευση και η Λίπανση. Αποτελούν τους δυο σημαντικότερους συντελεστές στην ορθολογική διαχείριση των καλλιεργειών.

Άρδευση είναι η τεχνητή παροχή νερού σε καλλιεργούμενο έδαφος για να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη των σπαρτών. Στην αγροτική παραγωγή συνήθως χρησιμοποιείται σε ξηρές περιοχές ή και σε περιόδους περιορισμένης βροχόπτωσης ή σε καλλιέργειες που έχουν υδατικές απαιτήσεις (αρδευόμενες) αλλά επίσης και για την προστασία των φυτών από τον παγετό.

Συχνά η άρδευση μελετάται σε συνάρτηση με την αποστράγγιση, που έχει τον αντίθετο σκοπό, δηλαδή την απομάκρυνση του πλεονάζοντος ύδατος από το καλλιεργούμενο έδαφος.

Σχετικά με την κατασκευή υποδομών άρδευσης χρησιμοποιείται και ο όρος έγγειες βελτιώσεις, που σημαίνει βελτιώσεις του εδάφους. Σημαντικά έργα άρδευσης είναι η κατασκευή φραγμάτων, η κατασκευή λιμνοδεξαμενών, η κατασκευή αρδευτικών δικτύων διανομής και οι γεωτρήσεις. Οι εγγειοβελτιωτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν, εκτός από τα έργα άρδευσης, τα αντιπλημμυρικά έργα, τα αποξηραντικά έργα, τις αναδασώσεις και τις ισοπεδώσεις συστηματοποίηση εδαφών.

Η εταιρεία έχει σήμερα στο χαρτοφυλάκιο της εξαρτήματα άρδευσης και υλικά με σκοπό την αύξηση και μεγιστοποίηση της απόδοσης και την εξοικονόμησις υδάτινων πόρων που σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους παραγωγής.

Στόχος στην προσπάθειά μας είναι να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα προϊόντων σε συνδυασμό με ικανοποιητικές τιμές αλλά και άρτια εξυπηρέτηση των πελατών μας.

  • lefasagri 1
  • lefasagri 2
  • lefasagri 3
  • lefasagri 4
  • lefasagri 5
  • lefasagri 6