ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ITEC DC MP

Προγραμματιστής Εσωτερικού & Εξωτερικού Χώρου Itec DC MP
irrigation-controler-itec_dc_mp_od.jpgirrigation-controler-itec_dc_mp_od.jpg
Περιγραφή

Προγραμματιστης Εσωτερικού & Εξωτερικού Χώρου Itec DC MP

4,6,8 στάσεων.
Ατομικός προγραμματισμός σταθμού.
Προϋπολογισμός νερού 10-200%.
Χειροκίνητη λειτουργία ανά σταθμό ή ημι-αυτόματη για όλους τους προγραμματισμένους σταθμούς.
Λειτουργία "Αντιγραφή" που επιτρέπει γρήγορη αντιγραφή των δεδομένων από προηγούμενο σταθμό. Μόνο στο πρώτο προγραμματισμό.
Λειτουργία αναμονής - εάν περισσότεροι από δύο σταθμοί έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την ίδια στιγμή.
Χρόνος ποτίσματος – από 1 λεπτό έως 9 ώρες & 59 λεπτά έως 1 λεπτό προσαυξήσεις.
Ώρα έναρξης - 3 εκκινήσεις ανά ημέρα και ανά βάνα.
Xρονοδιάγραμμα ημέρας - 7 ημέρες "select-A-Day" ή "Skip days" για διάστημα από 1-30 ημέρες.
Κύρια βαλβίδα / έναρξη λειτουργίας αντλίας.
Διακόπτης βροχής On / Off.
Πρόγραμμα διαγραφής- ολική επαναφορά.
9 volt, αλκαλική μπαταρία για τη λειτουργία του προγραμματιστή και για χρήση 9VDC βαλβίδων
Θήκη μπαταρίας, που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του προγραμματιστή, μέσα σε συρόμενο πλαίσιο, με μηχανισμό κλειδώματος και ξεκλειδώματος.
Δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρα βροχής.

 

Τεμάχια ανά συσκευασία:12